Privacy

1. Zpracování osobních údajů pro petici “#EUforAnimals “

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), naše partnerská organizace, přijímá a shromažďuje osobní údaje (celé jméno, e-mailovou adresu a adresu) předložené podpisem této petice a ukládá je do excelového listu ve své databázi. GAIA uchovává vaše osobní údaje pouze pro účely této petice a jejich odeslání příslušným EU organizacím. O přístup k informacím, které jsou uloženy, můžete kdykoli požádat zasláním e-mailu na adresu info@gaia.be. Při předávání petice může příslušný orgán nahlédnout do seznamu signatářů. 

V případě, že se rozhodnete udělit souhlas se zasíláním e-mailových sdělení od Svobody zvířat a OBRAZu, budou Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami zpracovávání osobních údajů těchto organizací, uvedenými na jejich webových stránkách (Ochrana osobních údajů | OBRAZ – Obránci zvířat (obrancizvirat.cz), Zásady ochrany osobních údajů spolku Svoboda zvířat – Svoboda zvířat (svobodazvirat.cz).

 

2. Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

GAIA by se chtěla ujistit, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na:

     Právo na přístup: máte právo požádat organizaci GAIA o kopii vašich osobních údajů;    
     Právo na opravu: máte právo požadovat, aby GAIA opravila veškeré informace, které považujete za nepřesné. Máte také právo požádat, aby GAIA doplnila informace, které považujete za neúplné;
     Právo na odstranění: máte právo požadovat, aby GAIA za určitých podmínek vymazala vaše osobní údaje;
     Právo na omezení zpracování: máte právo požadovat, aby GAIA za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů;
     Právo vznést námitku proti zpracování: máte právo vznést námitku proti tomu, jak GAIA zpracovává vaše osobní údaje, a to za určitých podmínek;
     Právo na přenositelnost údajů: máte právo požadovat, aby GAIA za určitých podmínek předala údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

 

3. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů organizace GAIA, údajů, které o vás tato organizace uchovává, nebo chcete uplatnit některé ze svých práv na ochranu údajů, neváhejte poslat e-mail na adresu info@gaia.be.