Petici za jmenování komisaře EU pro dobré životní podmínky zvířat podepsalo 309 897 občanů:

My níže podepsaní se domníváme, že dobré životní podmínky zvířat by se v EU měly neustále zlepšovat prostřednictvím ambiciózního legislativního pokroku a přidělováním odpovídajících zdrojů.

Abychom tento pokrok umožnili, požadujeme, aby se dobrým životním podmínkám zvířat přikládal větší význam tím, že se tato odpovědnost výslovně uvede v názvu příslušného generálního ředitelství a náplni práce příslušného komisaře EU.

V současnosti by tak komisař nesl odpovědnost za „zdraví, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat“.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 (6.-9. června) jsou důležité pro budoucnost ochrany zvířat. 

Naše hlasy mohou přispět ke zlepšení zacházení se zvířaty v Evropě... i mimo ni!

Potřebujeme komisaře pro zdraví, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat, který zajistí, aby se zvířata v nadcházejícím období stala prioritou.

 

PĚT DŮVODŮ, PROČ POTŘEBUJEME EVROPSKÉHO KOMISAŘE PRO DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

  1. PROTOŽE EVROPANÉ SE ZAJÍMAJÍ Evropská smlouva uznává zvířata jako vnímající bytosti schopné cítit radost a bolest, užívat si života nebo cítit utrpení. Evropským občanům na zvířatech záleží a byli by rádi, kdyby jejich potřeby v oblasti dobrých životních podmínek byly zohledněny prostřednictvím právních předpisů, pravidel a přidělením odpovídajících zdrojů. Zájmy průmyslu by neměly převládat nad požadavky občanů.
  2. PROTOŽE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT JE POTŘEBNÉ Od roku 1974 vznikají na úrovni EU zvláštní právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a od počátku 90. let 20. století byly zavedeny vymezující zákony, které učinily přítrž krutým zemědělským praktikám, jako jsou ohrady pro telata, klece pro prasnice a konvenční klece pro nosnice. Pro některé druhy ale žádná konkrétní legislativa neexistuje a jsou tak ponechány bez ochrany.
  3. PROTOŽE UŽ SE TO DĚJE NA NÁRODNÍ ÚROVNI V některých členských státech již nejsou dobré životní podmínky zvířat pod správou Ministerstva zemědělství. Od roku 2014 dostali ministři tří regionálních belgických vlád funkci, která jako jednu z hlavních kompetencí zahrnuje dobré životní podmínky zvířat, což usnadňuje přijímání pokrokovějších právních předpisů a pravidel a jejich vymáhání.
  4. PROTOŽE ZÁJMY PRŮMYSLU BY NEMĚLY MAŘIT POKROK Nadměrný vliv ekonomických zájmů často brzdí postup v řádném vymáhání stávajících právních předpisů nebo jejich nezbytné aktualizaci. Přeprava živých zvířat je dobrým příkladem tohoto problému. Komisař odpovědný za dobré životní podmínky zvířat by měl mít v orgánech EU na toto téma větší vliv a pravomoci.
  5. PROTOŽE BY TO BYLA KONKRÉTNÍ POMOC ZVÍŘATŮM Co se týče dobrých životních podmínek zvířat, máme před sebou hodně práce a společnost žádá, aby měly v agendě EU vyšší prioritu. Zahrnutí dobrých životních podmínek zvířat do náplně práce příslušného komisaře EU je možné, smysluplné a pomohlo by zajistit, aby bylo v tomto tématu přijato řádné opatření, kdykoli budou zvířata dotčena právními předpisy EU.

Poslanci EP, kteří podporují #EUforAnimals

Partners

Iniciativa sdružení GAIA v partnerské spolupráci s organizacemi: