309.897 državljanov je podpisalo peticijo za imenovanje komisarja EU za dobro počutje živali:

Spodaj podpisani menimo, da je treba dobrobit živali v EU nenehno izboljševati prek ambicioznih zakonodajnih napredkov in vlaganja zadostnih sredstev.

Da bi lahko zagotovili takšen napredek, zahtevamo, da se zagotovi večji poudarek na dobrobiti živali, in sicer tako, da se ta odgovornost jasno navede v imenu ustreznega generalnega direktorata ter nazivu delovnega mesta pristojnega evropskega komisarja.

V tem primeru bi komisarjeva odgovornost postala za »zdravje, varnost hrane in dobrobit živali«.

Evropske volitve 2024 (6.-9. junij) so pomembne za prihodnost dobrobiti živali.

Naši glasovi lahko pomagajo izboljšati ravnanje z živalmi v Evropi ... in drugod po svetu!
Potrebujemo Komisarja za zdravje, varno hrano in dobrobit živali, da zagotovimo pomembnost zaščite živali kot prioriteto v naslednjem mandatu.

 

5 RAZLOGOV, ZAKAJ POTREBUJEMO EVROPSKEGA KOMISARJA ZA DOBROBIT ŽIVALI

  1. KER EVROPEJCEM VELIKO POMENIJO V evropski pogodbi so živali opredeljene kot čuteča bitja, ki lahko občutijo zadovoljstvo in bolečino, uživajo lepo življenje ali trpijo. Evropskim državljanom živali veliko pomenijo in želijo, da se njihove potrebe za dobro počutje upoštevajo pri zakonodaji, politikah in vlaganju zadostnih sredstev. Sektorski interesi ne smejo imeti prednosti pred zahtevami državljanov.
  2. KER SO POTREBNE IZBOLJŠAVE NA PODROČJU DOBROBITI ŽIVALI Od leta 1974 na ravni EU obstaja posebna zakonodaja o dobrobiti živali, od začetka leta 1990 pa so bili uvedeni ključni zakoni za postopno odpravljanje krutih načinov kmetovanja, kot so zaboji za teleta, boksi za svinje in običajni sistemi baterijske reje za proizvodnjo jajc. Vendarle pa za določene živalske vrste ni nobene posebne zakonodaje in tako ostajajo nezaščitene.
  3. KER SE NA NACIONALNI RAVNI ŽE IZVAJA V nekaterih državah članicah za dobrobit živali ne skrbi več ministrstvo za kmetijstvo. Od leta 2014 so v treh regionalnih vladah v Belgiji ministri dobili naziv, ki vključuje dobrobit živali kot eno od njihovih glavnih pristojnosti, kar omogoča sprejetje naprednejše zakonodaje in politik ter njihovo izvajanje.
  4. KER SEKTORSKI INTERESI NE SMEJO SPODKOPAVATI NAPREDKA. Zaradi prekomernega vpliva gospodarskih interesov je pogosto prišlo do zakasnelega napredka pri pravilnem izvrševanju obstoječe zakonodaje ali njenega posodabljanja, kadar je to potrebno. Prevoz živih živali je dober primer te težave. Komisar, odgovoren za dobrobit živali, bi moral imeti v institucijah EU večji vpliv in več pristojnosti na tem področju.
  5. KER BI KONKRETNO POMAGALO ŽIVALIM Na področju dobrobiti živali je potrebnega še veliko dela in družba zahteva, da bi bila imela pomembnejšo vlogo v programu EU. Vključitev dobrobiti živali v naziv delovnega mesta ustreznega evropskega komisarja je možna in razumna ter bi prispevala k temu, da bodo na tem področju sprejeti ustrezni ukrepi, kadar se bo zakonodaja EU nanašala na živali.

Evroposlanci, ki podpirajo pobudo #EUforAnimals

Partners

Pobuda fundacije GAIA v partnerstvu z: