309 897 obywateli i obywatelek podpisało petycję w sprawie powołania Komisarza.rki UE ds. dobrostanu zwierząt:

My, niżej podpisani i podpisane, uważamy, że dobrostan zwierząt w Unii Europejskiej powinien ulegać nieustannej poprawie dzięki ambitnym pracom legislacyjnym i przydziałowi odpowiednich zasobów.

W celu ułatwienia tego postępu domagamy się, aby dobrostanowi zwierząt nadano większe znaczenie przez wyraźne określenie ​​odpowiedzialności za te kwestie w nazwie odpowiedniej dyrekcji generalnej i stanowiska właściwego komisarza UE.

W obecnym kontekście byłby to Komisarz.rka odpowiedzialny za “zdrowie, bezpieczeństwo żywności i dobrostan zwierząt.

Wybory europejskie 2024 (6-9 czerwca) są ważne dla przyszłości zwierząt. 

Nasze głosy mogą pomóc poprawić sposób w jaki traktowane są zwierzęta w Europie... i poza nią!

Potrzebujemy Komisarza / Komisarki ds. zdrowia, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt, aby zapewnić, że ochrona zwierząt stanie się priorytetem w nadchodzącej kadencji

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POTRZEBUJEMY UNIJNEGO KOMISARZA DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT

  1. PONIEWAŻ EUROPEJKI I EUROPEJCZYCY TROSZCZĄ SIĘ O ZWIERZĘTA Traktat Europejski uznaje zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania przyjemności i bólu, radości z życia, a także cierpienia. Obywatelki i obywatele Europy troszczą się o zwierzęta, dlatego chcieliby, aby brano pod uwagę ich potrzeby w zakresie dobrostanu, tj. uchwalano w tym celu stosowne przepisy i regulacje oraz angażowano odpowiednie zasoby. Interesy poszczególnych branż nie powinny
    przeważać nad żądaniami obywateli.
  2. PONIEWAŻ POPRAWA DOBROSTANU ZWIERZĄT JEST KONIECZNOŚCIĄ Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt były tworzone na szczeblu Unii Europejskiej od 1974 r., a od początku lat 90. XX wieku zaczęto wprowadzać przełomowe regulacje prawne, aby wyeliminować okrutne praktyki hodowlane, takie jak stosowanie boksów do przewożenia cieląt rzeźnych, indywidualnych kojców dla macior i konwencjonalnych klatek do produkcji jaj w systemie bateryjnym.Niemniej jednak niektóre gatunki są wciąż pozostawione bez ochrony, ponieważ w ich przypadku nie istnieją żadne konkretne przepisy.
  3. PONIEWAŻ ROBI SIĘ TO JUŻ NA POZIOMIE KRAJOWYM W niektórych państwach członkowskich za dobrostan zwierząt nie odpowiada już Ministerstwo Rolnictwa. Od 2014 r. w trzech samorządach regionalnych w Belgii nazwa ministerialnego stanowiska uwzględnia dobrostan zwierząt jako jedną z podstawowych kompetencji, co ułatwia przyjmowanie bardziej postępowych przepisów oraz ich egzekwowanie.
  4. PONIEWAŻ INTERESY POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ NIE POWINNY SPOWALNIAĆ POSTĘPU Nadmierny wpływ interesów ekonomicznych często opóźnia postęp we właściwym egzekwowaniu istniejącego prawodawstwa lub jego konieczną zmianę. Transport żywych zwierząt jest tego doskonałym przykładem. Komisarz odpowiedzialny za dobrostan zwierząt powinien mieć większy wpływ i uprawnienia w tej kwestii w instytucjach Unii Europejskiej.
  5. PONIEWAŻ POMOGŁOBY TO BEZPOŚREDNIO ZWIERZĘTOM W zakresie dobrostanu zwierząt jest wiele do zrobienia, a społeczeństwo domaga się, aby kwestia ta znalazła się znacznie wyżej na liście priorytetów Unii Europejskiej. Uwzględnienie dobrostanu zwierząt w nazwie stanowiska odpowiedniego komisarza Unii Europejskiej jest możliwe i zasadne. Przyczyniłoby się także do podejmowania odpowiednich działań w tej sprawie za każdym razem, gdy przepisy unijne będą miały wpływ na zwierzęta.

Członkowie PE, którzy popierają akcję #EUforAnimals

Partners

Inicjatywa GAIA we współpracy z: