309.897 burgers ondertekenden de petitie voor een EU-commissaris voor dierenwelzijn:

Wij ondergetekenden zijn van mening dat het dierenwelzijn in de EU voortdurend moet worden verbeterd door middel van ambitieuze verbeteringen in de wetgeving en de toewijzing van voldoende middelen.

Om deze vooruitgang te vergemakkelijken, eisen wij dat er meer aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn door deze verantwoordelijkheid expliciet te maken in de naam van het desbetreffende directoraat-generaal en in de functieomschrijving van de bevoegde EU-commissaris.

In de huidige context zou de commissaris verantwoordelijk worden voor "Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn".

De Europese verkiezingen van 2024, die zullen plaatsvinden tussen 6 en 9 juni, zijn erg belangrijk voor de toekomst van het dierenwelzijn.

Met onze stem kunnen we de manier, waarop dieren in Europa en zelfs daarbuiten worden behandeld, verbeteren. 

Om ervoor te zorgen dat dieren en hun welzijn een prioriteit worden in de komende jaren, moet het dierenwelzijn effectief worden benaamd in de titel van de Commissaris voor Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn.

5 redenen waarom we een eu-commissaris voor dierenwelzijn nodig hebben

  1. OMDAT EUROPEANEN GEVEN OM DIEREN Het Europees Verdrag erkent dieren als wezens met gevoel, die in staat zijn plezier en pijn te voelen, van het leven te genieten of te lijden. De Europese burgers geven om dieren en zouden graag zien dat rekening wordt gehouden met hun welzijnsbehoeften door middel van wetgeving, beleid en de inzet van adequate middelen. Sectorale belangen mogen niet overheersen op de eisen van de burgers.
  2. OMDAT DE VERBETERING VAN HET DIERENWELZIJN NOODZAKELIJK IS Sinds 1974 is er op EU-niveau specifieke wetgeving inzake dierenwelzijn en sinds het begin van de jaren negentig zijn baanbrekende wetten ingevoerd om een einde te maken aan wrede veehouderijpraktijken zoals kalfskisten, zeugenboxen en conventionele legbatterijen voor de productie van eieren. Toch bestaat er voor sommige diersoorten geen specifieke wetgeving: zij worden in de steek gelaten op wetgevend vlak.
  3. OMDAT DIT AL OP NATIONAAL NIVEAU WORDT GEDAAN In sommige lidstaten valt Dierenwelzijn niet langer onder de minister van Landbouw. Sinds 2014 hebben de drie gewestregeringen van België een minister van Dierenwelzijn, waardoor het gemakkelijker wordt om progressievere wetgeving en beleid aan te nemen en te handhaven.
  4. OMDAT SECTORALE BELANGEN DE VOORUITGANG NIET MOGEN ONDERMIJNEN De buitensporige invloed van economische belangen zorgt vaak voor vertraging bij de handhaving van bestaande wetgeving of bij het bijwerken ervan. De commissaris verantwoordelijk voor dierenwelzijn zou meer invloed en bevoegdheden hebben binnen de EU-instellingen. 
  5. OMDAT HET DIEREN ÉCHT ZOU HELPEN Er moet nog veel worden gedaan op het gebied van dierenwelzijn en de samenleving vraagt dat dit een hogere prioriteit krijgt op de EU-agenda. Het opnemen van dierenwelzijn in de functieomschrijving van de bevoegde EU-commissaris is noodzakelijk en zou ertoe bijdragen dat elke beleidskeuze getoetst wordt op het vlak van dierenwelzijn.

Parlementsleden die #EUforAnimals steunen

Partners

Een initiatief van GAIA in samenwerking met: