309 897 piliečiai pasirašė peticiją dėl ES Komisijos nario, atsakingo už gyvūnų gerovę, paskyrimo:

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame įsitikinę, kad būtina nuolat gerinti gyvūnų gerovę ES kuriant naujus plataus užmojo teisės aktus ir skiriant tinkamus išteklius.

Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiau, prašome gyvūnų gerovei skirti daugiau dėmesio aiškiai įvardijant šią atsakomybės sritį atitinkamo generalinio direktorato ir kompetentingo Europos Komisijos nario pareigų pavadinime.

Esant dabartinei padėčiai Komisijos nario atsakomybės sritis turėtų apimti „Žmonių sveikatą, gyvūnų gerovę ir maisto saugą“.

2024 m. Europos Parlamento rinkimai (birželio 6-9 d.) yra svarbūs gyvūnų gerovės ateičiai.

Mūsų balsai gali prisidėti gerinant gerinant elgesį su gyvūnais Europoje…ir už jos ribų!

Mums reikia komisaro atsakingo už Žmonių sveikatą, maisto saugą ir gyvūnų gerovę, kad būtų užtikrinta, jog gyvūnų gerovė taps prioritetu kitoje kadencijoje. 

5 PRIEŽASTYS, KODĖL MUMS REIKIA UŽ GYVŪNŲ GEROVĘ ATSAKINGO EUROPOS KOMISIJOS NARIO

  1. NES EUROPIEČIAMS RŪPI Europos sutartyje pažymima, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės, kurios gali jausti malonumą ir skausmą, mėgautis gyvenimu ir kentėti. Europos piliečiai rūpinasi gyvūnais ir norėtų, kad į jų gerovės reikmes būtų atsižvelgiama kuriant teisės aktus ir politikas bei skiriant atitinkamus išteklius. Sektorių interesai neturėtų būti viršesni už piliečių poreikius.
  2. NES BŪTINA GERINTI GYVŪNŲ GEROVĘ Nuo 1974 m. Europoje rengiami atitinkami su gyvūnų gerove susiję teisės aktai, o esminiai įstatymai patvirtinti dar dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Tai atliekama siekiant panaikinti žiaurią ūkininkavimo praktiką, pavyzdžiui veršelių laikymą dėžėse, kiaulių laikymą garduose ir paukščių laikymą bateriniuose narvuose. Nepaisant to, kai kurioms gyvūnų rūšims netaikomi jokie įstatymai, todėl jos yra neapsaugotos.
  3. NES TAI JAU DAROMA NACIONALINIU LYGMENIU Kai kuriose Valstybėse narėse gyvūnų gerove rūpinasi ne Žemės ūkio ministerija, o kitos organizacijos. Nuo 2014 m. gyvūnų gerovė patenka į trijų Belgijos regionų valdžios institucijų ministrų pagrindinių kompetencijų sritį. Tai užtikrina, kad paprasčiau priimami ir įgyvendinami progresyvesni teisės aktai ir politikos.
  4. NES SEKTORIŲ INTERESAI NETURĖTŲ TRUKDYTI PAŽANGAI Pernelyg stipri ekonominių interesų įtaka dažnai trukdo tinkamai įgyvendinti jau esamus teisės aktus arba esant poreikiui juos atnaujinti. Gyvų gyvūnų transportas – puikus šios problemos pavyzdys. Už gyvūnų gerovę atsakingas Komisijos narys šiuo klausimu turėtų turėti daugiau įtakos ir galių ES institucijose.
  5. NES TAI IŠ TIESŲ PADĖTŲ GYVŪNAMS Dėl gyvūnų gerovės reikia dar daug ką nuveikti, todėl visuomenė prašo šiam klausimui suteikti aukštesnį prioritetą ES darbotvarkėje. Atitinkamam ES Komisijos nariui suteikti atsakomybę už gyvūnų gerovę yra įmanoma ir protinga, be to, tai padėtų užtikrinti, kad kiekvieną kartą, kai ES teisės aktais reglamentuojama gyvūnų gerovė, bus imamasi atitinkamų veiksmų.

EP nariai, kurie palaiko #EUforAnimals

Partneriai

Organizacijos GAIA iniciatyva, vykdoma kartu su: