309 897 kansalaista allekirjoitti vetoomuksen eläinten hyvinvoinnista vastaavan EU-komissaarin nimittämiseksi:

Me allekirjoittaneet uskomme, että eläinten hyvinvointia pitää jatkuvasti parantaa EU:ssa kunnianhimoisella lainsäädännön kehittämisellä ja riittävillä resursseilla.

Tämän tavoitteen edistämiseksi vaadimme, että eläinten hyvinvoinnin merkitystä korostetaan lisäämällä tämä vastuualue näkyvästi vastaavan pääosaston nimeen ja toimivaltaisen EU-komissaarin tehtävänimikkeeseen.

Nykyisen komissaarin vastuulla olisi näin jatkossa ”Terveydestä, elintarviketurvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista”.

Vuoden 2024 eurovaalit ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeät.

Äänemme voivat auttaa parantamaan eläinten kohtelua Euroopassa... ja muualla maailmassa!

Tarvitsemme terveydestä, elintarviketurvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista vastaavan komissaarin varmistamaan sen, että eläimet asetetaan ensi kaudella etusijalle.

 

 

5 SYYTÄ, MIKSI TARVITSEMME ELÄINTEN HYVINVOINNISTA VASTAAVAN EU-KOMISSAARIN

  1. EUROOPPALAISET VÄLITTÄVÄT ELÄINTEN HYVINVOINNISTA Sopimus Euroopan unionista tunnustaa eläimet tunteviksi olennoiksi, jotka kykenevät tuntemaan mielihyvää ja kipua, nauttimaan elämästä tai kärsimään. Eurooppalaiset välittävät eläimistä ja haluavat, että niiden hyvinvointi otetaan huomioon lainsäädännössä ja käytännöissä. Eläinten hyvinvoinnin parantamiseen pitää myös osoittaa riittävästi resursseja. Alakohtaiset etunäkökohdat eivät saa olla etusijalla kansalaisten vaatimuksiin nähden.
  2. ELÄINTEN HYVINVOINNIN PARANTAMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ Eläinten hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä on EU-tasolla säädetty vuodesta 1974 alkaen. Keskeisiä merkkipaaluja ovat 1990-luvun alun jälkeen säädetyt lait, jotka koskevat julmia käytäntöjä kuten vasikkakarsinoita, emakkohäkkejä ja perinteisiä häkkikanaloita. Joillekin eläinlajeille ei ole kuitenkaan erityislainsäädäntöä, ja nämä eläimet ovat jääneet ilman suojaa.
  3. VOIMME OTTAA MALLIA JÄSENMAISTA Joissakin EU:n jäsenvaltioissa vastuu eläinten hyvinvoinnista on siirretty pois maatalousministeriön alaisuudesta. Vuodesta 2014 alkaen Belgian kolmeen aluehallitukseen on nimetty eläinten hyvinvoinnista vastaava ministeri. Tämä mahdollistaa edistyksellisemmän lainsäädännön,käytännöt ja valvonnan.
  4. TALOUSINTRESSIT EIVÄT SAA HAITATA EDISTYSTÄ Talousintressien kohtuuttoman suuri vaikutus usein hidastaa nykylainsäädännön asianmukaista toimeenpanoa ja päivittämistä. Elävien eläinten kuljetukset ovat selkeä esimerkki tästä ongelmasta. Eläinten hyvinvoinnista vastaavalla komissaarilla tulisi olla valtaa vaikuttaa näihin asioihin EU-instituutioissa.
  5. EU-KOMISSAARI AUTTAISI ELÄIMIÄ KONKREETTISESTI Eläinten hyvinvoinnin saralla on paljon tehtävää, ja kansalaiset vaativat sille suurempaa prioriteettia EU-asialistalla. Eläinten hyvinvoinnin sisällyttäminen asiasta vastaavan EU-komissaarin tehtävänimikkeeseen auttaisi varmistamaan, että eläinten hyvinvointi huomioidaan asianmukaisesti aina, kun tehdään eläimiin vaikuttavaa EU-lainsäädäntöä.

Euroopan parlamentin jäsenet, jotka tukevat #EUforAnimals-kampanjaa

Partners

GAIA:n aloite, yhteistyössä mukana: