309.897 πολίτες υπέγραψαν την αίτηση για τη σύσταση Επιτρόπου της ΕΕ για την ευημερία των ζώων:

Οι κάτωθι υπογράφοντες πιστεύουμε ότι η καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να είναι αντικείμενο συνεχούς βελτίωσης στην ΕΕ, με φιλόδοξες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και τη κατανομή επαρκών πόρων.

Προκειμένου να συμβάλλουμε σε αυτή την εξέλιξη, απαιτούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλή μεταχείριση των ζώων, με ρητή αναφορά της αρμοδιότητας αυτής στην ονομασία της σχετικής Γενικής Διεύθυνσης και στον τίτλο του χαρτοφυλακίου του/της αρμοδίου/-ας Ευρωπαίου/-ας Επιτρόπου.

Στο σημερινό πλαίσιο, προτείνουμε τη μετονομασία της αρμοδιότητας της Επιτρόπου σε: «Υγεία, Ασφάλεια Τροφίμων και Καλή Μεταχείριση των Ζώων».

Οι Ευρωεκλογές του 2024 (6-9 Ιουνίου) είναι σημαντικές για το μέλλον των ζητημάτων Καλής διαβίωσης των ζωων.  

Η ψήφος μας μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η μεταχείριση των ζωων στην Ευρώπη... και πέραν αυτής! 

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα δωθεί προτεραιότητα στα ζώα στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, παρακαλούμε ψηφήστε υποψήφιους που υποστηρίζουν τον ορισμό Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας, Ασφάλειας Τροφίμων και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων.

5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  1. ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙΗ Ευρωπαϊκή Συνθήκη αναγνωρίζει τα ζώα ως αισθανόμενα όντα, ικανά να νιώθουν ευχαρίστηση και πόνο, να απολαμβάνουν τη ζωή ή να υποφέρουν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες νοιάζονται για τα ζώα και θα ήθελαν να δουν να λαμβάνεται υπόψιν η ευζωία τους, μέσω νομοθεσίας, πολιτικών και τη δέσμευση επαρκών πόρων. Τα κλαδικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να υπερισχύουν των απαιτήσεων των πολιτών.
  2. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝΑπό το 1974, έχει θεσμοθετηθεί ειδική νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ, ενώ νόμοι ορόσημα θεσπίστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση βάναυσων κτηνοτροφικών πρακτικών, όπως η χρήση μοσχοκλωβών, ατομικών θέσεων σταβλισμού για χοιρομητέρες και συμβατικών κλωβοστοιχιών για την παραγωγή αυγών. Ωστόσο, για ορισμένα είδη ζώων δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία και αυτά μένουν απροστάτευτα.
  3. ΕΠΕΙΔΗ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΣε ορισμένα κράτη μέλη, η ευζωία των ζώων δεν αποτελεί πλέον αρμοδιότητα των Υπουργείων Γεωργίας. Από το 2014, οι τρεις περιφερειακές κυβερνήσεις του Βελγίου έδωσαν σε υπουργούς τίτλο που συμπεριλαμβάνει την ευζωία των ζώων ως μία από τις κύριες αρμοδιότητές τους, διευκολύνοντας έτσι τη θέσπιση και εφαρμογή προοδευτικότερης νομοθεσίας και πολιτικών.
  4. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΗ υπέρμετρη επιρροή των οικονομικών συμφερόντων καθυστερεί συχνά την πρόοδο σε ότι αφορά την ορθή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και την επικαιροποίησή της όταν χρειάζεται. Οι μεταφορές ζωντανών ζώων αποτελούν σαφές παράδειγμα αυτού του προβλήματος. Ο Επίτροπος που θα είναι υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να έχει, στο θέμα αυτό, μεγαλύτερη επιρροή και εξουσίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
  5. ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΤΑ ΖΩΑΠολλά πρέπει να γίνουν στο θέμα της ευζωίας των ζώων και η κοινωνία ζητά να είναι υψηλότερη προτεραιότητα στην ατζέντα της ΕΕ. Το να συμπεριληφθεί η ευζωία των ζώων στον τίτλο του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ είναι εφικτό, εύλογο και θα διασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, στο θέμα αυτό, όταν πρόκειται να επηρεαστούν τα ζώα από νομοθεσία της ΕΕ.

Ευρωβουλευτές που στηρίζουν το #EUforAnimals"

Partners

Μια πρωτοβουλία της GAIA σε συνεργασία με: