309,897 citizens signed the petition for an EU Commissioner for Animal Welfare:

We the undersigned believe that animal welfare should be constantly improved in the EU through ambitious legislative advancements and the allocation of adequate resources.

In order to facilitate such progress, we demand that more relevance is given to animal welfare by making this responsibility explicit in the name of the relevant Directorate-General and the job title of the competent EU Commissioner.

In the present context, the Commissioner’s responsibility would become for “Health, Food Safety and Animal Welfare”.

Изборите за парламент на ЕС (6-9 юни 2024) са важни за бъдещето на хуманното отношение към животните. Гласовете ни могат да помогнат за подобряване на начина, по който животните са отглеждани в Европа… и отвъд!
Имаме нужда от Еврокомисар за здравеопазване, безопасност на храните и хуманно отношение към животните, за да сме сигурни, че животните имат приоритет в предстоящия мандат.

5 ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

  1. ЗАЩОТО ЕВРОПЕЙЦИТЕ СМЯТАТ ТОВА ЗА ВАЖНО Договорът за създаване на Европейския съюз признава животните за същества, които чувстват и са способни да изпитват удоволствие и болка, да се наслаждават на живота или да страдат. Европейските граждани са загрижени за животните и биха искали потребностите им, свързани с хуманното отношение към тях, да се вземат предвид от законодателството, като се планират съответните политики и необходими ресурси. Браншовите интереси не би трябвало да имат превес над исканията на гражданите.
  2. ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ ЗА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ Конкретни закони за хуманно отношение към животните се създават на ниво Европейски съюз от 1974 г., а от началото на 90-те години на ХХ в. бяха въведени закони с историческо значение за прекратяване на жестоките практики във фермите, като например индивидуалните боксове за телета, боксовете за свине майки и конвенционалните батерийни клетки за кокошки носачки. Въпреки това за някои видове не съществува конкретно законодателство и те са оставени без защита.
  3. ЗАЩОТО ТОВА ВЕЧЕ СЕ ПРАВИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО В някои държави членки хуманното отношение към животните вече не е отговорност на Министерството на земеделието. От 2014 г. в трите регионални правителства на Белгия хуманното отношение към животните се включва в описанието на министерски длъжности като една от основните компетентности, което улеснява приемането на по-прогресивни закони и политики, както и тяхното прилагане.
  4. ЗАЩОТО БРАНШОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НЕ ТРЯБВА ДА СПЪВАТ ПРОГРЕСА Прекомерното влияние на икономически интереси често забавя напредъка в реалното прилагане на съществуващото законодателство или неговото актуализиране при необходимост. Транспортирането на живи животни е ясен пример за този проблем. Комисарят, който отговаря за хуманното отношение към животните, трябва да има повече влияние и правомощия по тази тема в европейските институции.
  5. ЗАЩОТО ТАКА ЖИВОТНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ КОНКРЕТНА ПОМОЩ Още много има да се направи за хуманното отношение към животните и обществото иска този проблем да получи висок приоритет в дневния ред на ЕС. Включването на хуманното отношение към животните в наименованието на длъжността на съответния европейски комисар е възможна и разумна мярка, която ще допринесе по-сигурно да се предприемат подходящи действия по този въпрос при всяка промяна на европейското законодателство, засягащо животните.

 

Членове на ЕП, подкрепящи #EUforAnimals

Партньори

Инициатива на GAIA в партньорство с: